FM 2

Tillståndsområde: Nationellt
Tillståndsperiod: 2020-01-01–2025-12-31
Ägargrupp: Sveriges Radio
Format: P2

FM 2 startade den 26 november 1955 och byggdes ut till sin nuvarande omfattning till 1970-talets början. FM 2 har endast sänt formatet P2.

Frekvenser (endast huvudsändare)