Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen (PTS) är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige. Myndigheten har bland annat i uppdrag att upprätta och offentliggöra planer för frekvensfördelning till ledning för radioanvändningen samt offentliggöra information av allmänt intresse om rättigheter, villkor, förfaranden och avgifter som rör radiospektrumanvändningen.

Historik

År 1853 upprättades det statliga verket Telegrafverket, som styrdes av den statliga myndigheten Telegrafstyrelsen. I samband med radions införande inrättades år 1908 Radiobyrån under Telegrafstyrelsen. År 1953 bytte Telegrafverket namn till Televerket och Telegrafstyrelsen blev Telestyrelsen. År 1967 inordnades Radiobyrån under Televerkets centralförvaltning. År 1975 bildades Televerkets radiodivision, som kort därefter fick varumärket Televerket Radio.

År 1992 flyttades Televerkets myndighetsuppdrag, bland annat frekvensförvaltning som dittills varit en del av Televerket Radio, till den nybildade myndigheten Telestyrelsen. År 1994 utvidgades uppdraget till att även omfatta posttillsyn och myndigheten bytte då namn till Post- och telestyrelsen.