NTM

NTM (Norrköpings Tidningars Media) är en mediekoncern som är baserad i Östergötland. NTM äger ett antal tidningar i hela Sverige, bland annat Östgöta-Correspondenten, Upsala Nya Tidning och Gotlands Tidningar. NTM ägs av Erik och Asta Sundins stiftelse. Sedan 2018 äger NTM två analoga regionala radiotillstånd.

Koncessioner

Tidigare koncessioner

Format

NTM driver inga egna format i den analoga kommersiella radion för närvarande, utan återutsänder Viaplays format Bandit på sina tillstånd i Stockholm och Uppsala.

Historik

NTM blev radioägare genom uppköp av ett antal lokala tidningar som ägde egna radiotillstånd sedan tidigare. Vid den förra tillståndsperiodens slut 2018 kontrollerade NTM sju radiotillstånd och hade en minoritetspost i ett åttonde tillstånd.

När digitala radiotillstånd släpptes år 2014 ansökte och fick NTM tillstånd i alla områden som man ägde dagstidningar i (Visby, Västervik, Linköping, Norrköping, Nyköping/Eskilstuna, Uppsala, Kiruna och Luleå), samt i Stockholm, Kalmar och Jönköping.

När NTM inte lyckades vinna något analogt radiotillstånd 2018 i det enda område man hade ett eget format, Östergötland med East FM, lade man ned all radioproduktion och år 2022 lämnade man även tillbaka sitt digitala radiotillstånd till MPRT, utan att någonsin ha utnyttjat det.

Koncessioner (1993-2018)

[table “32” not found /]

Format (1993-2018)

Radio & Co
Uppsala Nya Tidning
Gotlands Tidningar

När radiokoncessionerna auktionerades ut 1993 valde Norrköpings Tidningar att inte hoppa på radiotåget. Istället var det de oberoende radioentreprenörerna Peter Bernström och David Olsson som köpte var sin koncession i Norrköping, med hjälp av Östgöta Correspondenten. Även om koncessionerna var oberoende, var de bundna av ett distributionsavtal med företaget Radio&Co – grundat och ägt av Peter Bernström och David Olsson. Radio&Co leverade de egna formaten East FM och Gold 105 till koncessionerna.

Samtidigt köpte Upsala Nya Tidning en koncession i Uppsala, där man drev det egna formatet Radio 1, medan Gotlands två tidningar (Gotlandstidningen och Gotlands Allehanda) köpte en koncession i Visby tillsammans med andra lokala aktörer, där man drev det egna formatet Radio Four.

År 1997 försökte Peter Bernström och David Olsson sälja Radio&Co till Bonnier, men då utnyttjade delägaren Östgöta Correspondenten sin förköpsrätt och tog över Radio&Co istället. Tillsammans med Fria Media fick Radio&Co leverera Fria Medias format Radio Match både till en av de oberoende koncessionerna i Norrköping och till Fria Medias koncessioner i Linköping och Nyköping. År 2000 sålde så Fria Media sina koncessioner Linköping 104,3 och Nyköping 105,7 till Östgöta Correspondenten.

Då Radio- och TV-verket ansåg att Norrköpings två radiokoncessioner kontrolleras av en och samma aktör, fastän de formellt sett ägdes av två privatpersoner, utlystes på uppmaning av Folkbladet en tredje koncession 2001 – Norrköping 100,9. Nu hade skönhetstävling ersatt auktioner för fördelning av koncessioner och denna vanns av JFM Förvaltning AB, som lovade sända lokalt förankrat material med inriktning mot världsmusik dygnet runt. JFM skötte dock inte sändningarna själva, utan gav uppdraget till Radio&Co som levererade det egna formatet International FM.

Vid samma tillståndsgivning vann Radio&Co koncessionen Västbergslagen 104,0 och från år 2002 sände formatet Dala FM, producerat av lokala entreprenörer. Dessa gick dock i konkurs redan året efter och koncessionen återlämnades.

Under tiden hade Norrköpings Tidningar köpt de båda gotländska tidningarna 1999 och på köpet fått en radiokoncession, Visby 106,1. År 2008 köpte Norrköpings Tidningar Östgöta Correspondenten, varvid NTM-koncernen bildades. Med Östgöta Correspondenten följde dess två radiokoncessioner i Linköping och Norrköping, samt radiodistributions- och produktionsbolaget Radio&Co, som har bindande avtal med ytterligare tre oberoende koncessioner. Från 2010 ingick även Upsala Nya Tidning i NTM-koncernen och med den koncessionen Uppsala 106,5.

Genom dotterbolaget Norrbottens Media ägde NTM-koncernen en minoritetspost (40 %) i koncessionen Luleå 105,6.

Vid utlysningen av nya kommersiella radiotillstånd 2017 vann NTM tre regionala tillstånd i Stockholms län, Uppsala län och Västerbotten. NTM sålde sitt tillstånd i Västerbotten till NENT Group i samband med sändningsstarten den 1 augusti 2018.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *