Plattformar

Radiosignaler förmedlas genom det så kallade frekvensutrymmet, som är en begränsad naturresurs. Placering i frekvensbandet anges i måttet Herz (Hz). Hur och för vilka ändamål frekvensutrymmet fördelas beslutas globalt genom FN-organet ITU (internationella teleunionen) och nationellt genom varje stats regeringar. I Sverige har regeringen den yttersta makten att fördela frekvenser, medan frekvensutrymmet förvaltas av Post- och Telestyrelsen (PTS).

Radiosignaler som används för att skicka ut ljudinnehåll från en sändare till många mottagare kallas för rundradio. Detta skiljer sig t ex från mobiltelefonsignaler där signalerna utnyttjas av både sändare och mottagare eller från t ex Bluetooth-signaler där signalerna går mellan en enskild sändare och en enskild mottagare.

I Sverige används främst FM (87,5-108 MHz) och DAB (174-240 MHz) för rundradiosändningar. FM-sändningarna är analoga där det får plats en radiokanal per frekvens (där det måste finnas tomt frekvensutrymme mellan varje frekvens). DAB-sändningarna är digitala och där finns det plats för upp till 20 radiokanaler per frekvens i ett digitalt paket, beroende på önskad ljudkvalitet.

Vad gäller rundradio beslutar regeringen om tillstånd för public service-sändningar, medan Myndigheten för Press, Radio och TV (MPRT) beslutar om tillstånd för kommersiell radio och närradio.

För närvarande fördelas tillstånden för kommersiell radio på FM-bandet genom sluten anbudsgivning, medan tillstånden för kommersiell radio på DAB-bandet, samt för närradiosändningar, fördelas direkt av MPRT.

Public Service

FM NationellFM ExtraDAB
FM Nationell
FM 1
FM 2
FM 3
FM 4
FM Extra
Stockholm 89,6
Malmö 100,6
DAB
DAB 1/2

Kommersiell radio och närradio

FM NationellFM LokalFM NärradioDAB
FM Nationell
FM 5
FM 6
FM 7
FM Lokal
35 tillstånd
FM närradio
Närradio
DAB
DAB 3
DAB 4