SR Dig 4

Tillståndsområde: Göteborg, Luleå, Malmö och Stockholmsområdet
Tillståndsperiod: 2020-01-01–2025-12-31
Ägargrupp: Sveriges Radio
Format: P4
DAB-nätverk: DAB 1/2

Historik

KoncessionÅrÄgargruppFormatNät
SR sändningstillstånd (4)2002-2006Sveriges RadioP4 (2002-2003)DAB 1.
SR Minnen (2004-2013).
2007-2009.
2010-2013.
2014-2019P4 (2014-).
2020-2025.

Logotyper