FM 1

Tillståndsområde: Nationellt
Tillståndsperiod: 2020-01-01–2025-12-31
Ägargrupp: Sveriges Radio
Format: P1

FM 1 startade den 26 november 1955 och byggdes ut till sin nuvarande omfattning till 1970-talets början. FM 1 har endast sänt formatet P1.

Frekvenser (endast huvudsändare)