FM 6 (Nationellt 2)

Tillståndsområde: Nationellt
Tillståndsperiod: 2018-08-01–2026-07-31
Vinnande bud: 306 666 888 kr
Ägargrupp: NRJ Group
Format: NRJ

FM 6 baseras på frekvenser från den lokala kommersiella radion som i huvudsak sände formatet RIX FM när det lystes ut 2017. NRJ Group vann tillståndet med ett bud på 306,7 miljoner kronor. I samband med budet lovade NRJ Group att själva producera formatet på tillståndet, till skillnad från tidigare då MTG/NENT respektive SBS/Bauer producerat formaten på NRJ Groups radiotillstånd. NRJ Group valde att sända NRJ på tillståndet.

Frekvenser (endast huvudsändare)