Dkr 2023:2

TillståndsområdeSändare (DAB 4)

Tillståndsområde: Nationellt
Tillståndsperiod: 2023-09-01–2026-07-31
Ägargrupp: DB Media
Format: Dansbandskanalen Klassiker
DAB-nätverk: DAB 4