Koncessioner 1993-2018

Koncession År Avgift Ägargrupp Format 2018
AB 01:1 Stockholm 101,9 1993 3 000 000 MTG (1993-2013) Z/P6/RIX (1993-2002) Nät 3
Metro FM (2002)
Svenska favoriter (2002-2008)
Star FM (2008-2011)
Radio 1 (2011-2013)
2015 1 100 000* SBS/Bauer (2015-2018) Voice (2015-2016)
Svensk pop (2016-2018)
AB 01:2 Stockholm 104,3 1993 1 600 000 Bonnier (1993-2003) Megapol (1993-2018) Nät 1
SBS/Bauer (2003-2018)
AB 01:3 Stockholm 104,7 1993 1 700 000 Oberoende (1993-1995) Radio Q (1993-1995) Sthlm 01
CLT-ufa (1995-2002) Lugna (1996-2018)
MTG (2002-2018)
AB 01:4 Stockholm 105,1 1993 1 900 000 NRJ Group (1993-2018) NRJ (1993-2018) Sthlm 04
AB 01:5 Stockholm 105,5 1993 1 700 000 Oberoende (1993-1995) Bandit (1994-1999) Nät 2
CLT-ufa (1995-2002)
WOW (1999-2002)
MTG (2002-2018) RIX (2002-2018)
AB 01:6 Stockholm 105,9 1993 1 800 000 SBS/Bauer (1993-2015) Radio City (1993-2004) Sthlm 07
Voice (2004-2015)
2016 3 100 000* MTG (2016-2018) Power (2016-2018)
AB 01:7 Stockholm 106,3 1993 1 900 000 MTG (1993-2018) Classic Radio (1994-1996) Sthlm 02
Power (1996-2004)
Bandit (2004-2018)
AB 01:8 Stockholm 106,7 1993 2 400 000 Communicorp (1993-1995) Klassiska Hits (1993-1999) Sthlm 03
Daily Mail (1995-1998)
SBS/Bauer (1998-2018) Rockklassiker (1999-2018)
AB 01:9 Stockholm 107,1 1993 2 300 000 SRF (1993-1994) Radio RIX (1993-1994) Sthlm 05
Bonnier (1994-2003) Vinyl (1994-2015)
SBS/Bauer (2003-2015)
2016 3 100 000* MTG (2016-2018) Star FM (2016-2018)
AB 01:10 Stockholm 107,5 1993 2 100 000 Oberoende (1993-1994) Storstadsradion (1993-1994) Sthlm 06
Daily Mail (1994-1997) Classic FM (1994-1998)
Oberoende (1997-1998)
News Corp (1998-2000) Sky Radio (1998-2000)
SBS/Bauer (2000-2013) Easy (2000-2002)
Studio/Radio 107,5 (2002-2013)
2015 1 100 000* SBS/Bauer (2015-2018) Vinyl (2015-2018)
AB 02:1 Norrtälje 92,0 2011 1 400 000* SBS/Bauer (2011-2018) Megapol (2011-2018) Nät 1
C 01:1 Uppsala 105,3 1993 2 300 000 Oberoende (1993-1994) Kanal 105,3 (1993-1994) Nät 1
NRJ Group (1994-2018) NRJ (1994-2004)
RIX (2004-2013)
Megapol (2013-2018)
C 01:2 Uppsala 106,5 1993 2 300 000 NTM/UnT (1993-2018) Radio 1 (1993-1998) Nät 2
City 106,5 (1998-2008)
Lugna (2008-2010)
Bandit (2010-2012)
RIX (2012-2018)
D 01:1 Södertälje 100,8 1994 790 000 Oberoende (1994-1998) Golden hits (1994-1998) Nät 1
NRJ Group (1998-2018) NRJ (1998-2004)
RIX (2004-2013)
Megapol (2013-2018)
D 01:2 Södertälje 103,9 1994 2 100 000 Bonnier (1994-1995) Nät 2
1995 1 850 000 NRJ Group (1995-1999) NRJ (1996-1998)
Golden hits (1998-1999)
2001 40 000 Oberoende (2001-2013) Love (2005-2007)
Favorit (2007-2010)
Megapol (2010-2013)
MTG (2013-2018) RIX (2013-2018)
D 02:1 Eskilstuna 104,5 1993 500 000 MTG (1993-2018) Z/P6/RIX (1993-2018) Nät 2
D 02:2 Eskilstuna 107,3 1993 450 000 SRF (1993-1994) Radio RIX (1993-1995) Nät 1
Bonnier (1995-2003) Megapol (1995-2018)
SBS/Bauer (2003-2018)
D 03:1 Nyköping 105,7 1993 400 000 Oberoende (1993-1995) Radio Nova (1993-1997) Nät 1
Fria Media (1995-2000)
Radio Match (1997-2005)
NTM/Corren (2000-2018)
Lugna (2005-2010)
Bandit (2010-2016)
Lugna (2016-2018)
D 03:2 Nyköping 107,7 1993 325 000 MTG (1993-2018) Z/P6/RIX (1993-2018) Nät 2
E 01:1 Linköping 104,3 1993 1 500 000 Fria Media (1993-2000) Radio FM (1994-1997) Nät 2
Radio Match (1997-2005)
NTM/Corren (2000-2018)
NRJ (2005-2018)
E 01:2 Linköping 106,9 1993 1 000 000 Bonnier (1993-2003) Megapol (1994-2018) Nät 1
SBS/Bauer (2003-2018)
E 02:1 Norrköping 104,9 1993 1 200 000 Radio&co (1993-1997) Gold (1994-2005) Nät 3
NTM/Corren (1997-2018)
Lugna (2005-2010)
Bandit (2010-2016)
Lugna (2016-2018)
E 02:2 Norrköping 106,5 1993 1 100 000 Radio&co (1993-1997) East FM (1994-1997) Nät 2
NTM/Corren (1997-2018) Radio Match (1997-2005)
RIX (2005-2018)
E 02:3 Norrköping 100,9 2001 40 000 Oberoende (2001-2018) International FM (2001-2006) Östergötland 01
East FM (2006-2018)
F 01:1 Jönköping 105,1 1993 1 750 000 Fria Media (1993-2006) Radio Match(1994-2006) Nät 1
SBS/Bauer (2006-2018) Megapol (2006-2018)
F 01:2 Jönköping 106,0 1993 1 450 000 MTG (1993-2018) Z/P6/RIX (1993-2018) Nät 2
F 02:1 Västra Småland 104,6 1995 340 000 Fria Media (1995-2006) Radio Match (1996-2006)
SBS/Bauer (2006-2018) Megapol (2006-2018)
F 02:2 Västra Småland 106,8 1995 300 000 NRJ Group (1995-2018) NRJ (1996-2004)
RIX (2004-2013)
NRJ (2013-2018)
F 03:1 Västra Småland 106,3 2011 370 000* SBS/Bauer (2011-2018) Rockklassiker (2011-2018) Nät 2
G 01:1 Växjö 104,3 1993 1 100 000 MTG (1993-2018) Z/P6/RIX (1994-2018) Nät 2
G 01:2 Växjö 105,8 1993 1 000 000 Oberoende (1993-2006) Hit FM (1994-2006) Nät 1
SBS/Bauer (2006-2018) Megapol (2006-2018)
H 01:1 Kalmar 104,0 1994 1 650 000 NRJ Group (1994-2018) NRJ (1995-2004) Nät 3
RIX (2004-2013)
NRJ (2013-2018)
H 01:2 Kalmar 105,4 1994 1 000 000 Fria Media (1994-2006) FM City (1994-1995) Nät 1
Hit FM (1995-1998)
Radio Match (1998-2006)
SBS/Bauer (2006-2018) Megapol (2006-2018)
H 02:1 Kalmar 101,3 2011 820 000* SBS/Bauer (2011-2018) Rockklassiker (2011-2018) Kalmar 01
I 01:1 Gotland 104,4 1994 600 000 NRJ Group (1994-2018) NRJ (1995-2004) Nät 3
RIX (2004-2013)
NRJ (2013-2018)
I 01:2 Gotland 106,1 1994 325 000 NTM/GotlT (1994-2018) Radio Four (1995-2010) Nät 1
Megapol (2010-2018)
I 02:1 Gotland 103,1 2011 300 000* SBS/Bauer (2011-2018) Rockklassiker (2011-2018) Nät 2
K 01:1 Blekinge 104,7 1994 700 000 Fria Media (1994-2006) Hit FM (1995-1998) Nät 1
Radio Match (1998-2006)
SBS/Bauer (2006-2018) Megapol (2006-2018)
K 01:2 Blekinge 106,4 1994 400 000 NRJ Group(1994-2018) NRJ (1995-2004) Nät 1
RIX (2004-2013)
NRJ (2013-2018)
L 01:1 Kristianstad 105,9 1993 1 350 000 NSR (1993-1994) Radio Nordost (1994) Nät 3
NRJ Group (1994-2018) NRJ (1994-2004)
Lugna (2004-2010)
Bandit (2010-2012)
NRJ (2013-2018)
L 01:2 Kristianstad 107,3 1993 1 400 000 MTG (1993-2018) Z/P6/RIX (1994-2018) Nät 1
L 06:1 Kristianstad 104,1 2011 960 000* SBS/Bauer (2011-2018) Megapol (2011-2018) Nät 2
M 01:1 Malmö 105,2 1993 2 200 000 NRJ Group (1993-2018) NRJ (1993-2018) Nät 1
M 01:2 Malmö 106,7 1993 1 800 000 SRF (1993-1994) Radio RIX (1994-1995) Nät 2
Bonnier (1994-1995)
Stampen (1995-1997) P6/RIX (1995-2018)
MTG (1997-2018)
M 02:1 Lund 106,1 1993 2 350 000 Oberoende (1993-1995) BIG Radio (1994-1995) Nät 3
Bonnier (1995-2003) Megapol (1995-2006)
SBS/Bauer (2003-2018)
Voice (2006-2009)
Rockklassiker (2009-2018)
M 02:2 Lund 107,0 1993 1 200 000 GE (1993-1998) City 107 (1993-1998) Skåne 01
SBS/Bauer (1998-2018) Radio City (1998-2006)
Megapol /City (2006-2008)
Megapol (2008-2018)
M 03:1 Helsingborg 106,0 1993 2 150 000 Oberoende (1993-2006) Radio Stella (1993-2006) Nät 1
SBS/Bauer (2006-2018) Megapol (2006-2018)
M 03:2 Helsingborg 107,6 1993 2 800 000 MTG (1993-2018) Z/P6/RIX (1994-2018) Nät 2
M 04:1 Simrishamn 97,9 2011 500 000* SBS/Bauer (2011-2018) Megapol (2011-2018) Nät 1
M 05:1 Hässleholm 102,9 2011 1 230 000* SBS/Bauer (2011-2018) Megapol (2011-2018) Nät 1
N 01:1 Halmstad 104.2 1993 2 000 000 Stampen /HP (1993-2008) Radio RIX (1994-1996) Nät 1
RIX (1996-2018)
SBS/Bauer (2008-2018) Megapol (2009-2018)
N 01:2 Halmstad 107,2 1993 1 900 000 NSR (1993-1994) Radio H (1994) Nät 3
NRJ Group (1994-2018) NRJ (1994-2004)
Lugna (2004-2008)
RIX (2009-2012)
NRJ (2013-2018)
N 02:1 Varberg 106,5 1995 400 000 Stampen /HP (1995-2008) RIX (1996-2008) Nät 1
SBS/Bauer (2008-2018) Megapol (2009-2018)
O 01:1 Göteborg 104,8 1993 3 050 000 MTG (1993-2015) Z/P6 (1994-1996) Göteborg 02
P4 HNR (1996-1997)
Power (1997-2002)
Lugna (2002-2008)
Bandit (2008-2015)
2016 2 900 000* MTG (2016-2018) Star FM (2016-2018)
O 01:2 Göteborg 105,3 1993 3 000 000 NRJ Group (1993-2018) NRJ (1993-2018) Nät 3
O 01:3 Göteborg 105,9 1993 2 550 000 Stampen (1993-2000) Radio RIX (1993-1996) Nät 2
RIX (1996-2018)
MTG (2000-2018)
O 01:4 Göteborg 107,3 1993 2 250 000 GE (1993-1998) City 107 (1993-1998) Nät 1
SBS/Bauer (1998-2018) Radio City (1998-2006)
Megapol /City (2006-2008)
Megapol (2008-2018)
O 01:5 Göteborg 107,8 1993 2 300 000 Stampen (1993-1995) Classic Radio (1994-1995) Göteborg 01
Bonnier (1996-2003) Megapol (1996-2006)
SBS/Bauer (2003-2013)
Voice (2006-2009)
Rockklassiker (2009-2013)
2015 1 800 000* MTG (2015-2018) Lugna (2015-2018)
O 02:1 Norra Bohuslän 104,2 1994 220 000 Bonnier (1994-2003) Megapol (1995-2018) Nät 1
SBS/Bauer (2003-2018)
O 02:2 Norra Bohuslän 105,7 1994 230 000 NRJ Group (1994-2018) NRJ (1995-2004) Nät 3
RIX (2004-2009)
Bandit (2009-2011)
RIX (2012)
NRJ (2013-2018)
O 03:1 Lidköping 106,7 2011 360 000* SBS/Bauer (2011-2018) Rockklassiker (2011-2018) Nät 2
P 01:1 Borås 105,5 1993 1 800 000 Fria Media (1993-2002) Radio City (1994-1997) Nät 1
Radio Match (1997-2006)
2002 42 000 Fria Media (2002-2006)
SBS/Bauer (2006-2018) Megapol (2006-2018)
P 01:2 Borås 107,1 1993 1 650 000 Stampen /BT (1993-1997) Radio RIX (1994-1996) Nät 2
MTG (1997-2018) RIX (1996-2018)
P 02:1 Trestad 105,0 1994 1 700 000 MTG (1994-2018) P6/RIX  (1995-2018) Nät 2
P 02:2 Trestad 106,9 1994 1 900 000 NRJ Group (1994-2018) NRJ (1995-2004) Nät 1
Lugna (2004-2010)
Bandit (2010-2012)
Megapol (2013-2018)
R 01:1 Skövde 106,4 1994 1 350 000 Bonnier (1994-2003) Megapol (1994-2018) Nät 1
SBS/Bauer (2003-2018)
R 01:2 Skövde 107,6 1994 1 950 000 NRJ Group (1994-2018) NRJ (1995-2004) Nät 3
RIX (2004-2012)
NRJ (2013-2018)
S 01:1 Karlstad 104,4 1993 700 000 MTG (1993-2018) Z/P6/RIX (1994-2018) Nät 2
S 01:2 Karlstad 105,4 1993 600 000 Oberoende (1993-2006) Radio City (1994-2006) Nät 1
SBS/Bauer (2006-2018) Megapol (2006-2018)
T 01:1 Örebro 104,7 1993 1 900 000 Bonnier (1994-2003) Megapol (1994-2018) Nät 1
SBS/Bauer (2003-2018)
T 01:2 Örebro 106,3 1993 1 000 000 Stampen /NA (1993-2008) Radio RIX (1994-1996) Nät 3
RIX (1996-2008)
SBS/Bauer (2008-2018) Rockklassiker (2009-2012)
NRJ (2013-2018)
U 01:1 Västerås 106,1 1993 1 300 000 Stampen /VLT (1993-2008) Radio RIX (1993-1996) Nät 1
RIX (1996-2008)
SBS/Bauer (2008-2018) Megapol (2009-2018)
U 01:2 Västerås 106,9 1993 1 300 000 Bonnier (1993-2003) Megapol (1994-2008) Nät 3
SBS/Bauer (2003-2018)
Rockklassiker (2009-2012)
NRJ (2013-2018)
W 01:1 Dalarna/Falun 105,5 1994 2 000 000 Bonnier (1994-2003) Megapol (1995-2018) Nät 1
SBS/Bauer (2003-2018)
W 01:2 Dalarna/Falun 106,3 1994 2 300 000 NRJ Group (1994-2018) NRJ (1995-2004) Nät 2
RIX (2004-2010)
Bandit (2010-2012)
Vinyl (2013-2018)
W 02:1 Dalarna/Mora 104,6 1994 270 000 NRJ Group (1994-2018) NRJ (1995-2004) Nät 3
RIX (2004-2012)
NRJ (2013-2018)
W 02:2 Dalarna/Mora 106,8 1994 140 000 Bonnier (1994-2003) Megapol (1995-2010) Dalarna 01
SBS/Bauer (2003-2018)
Rockklassiker (2010-2018)
W 03:1 Västbergslagen 97,2 1995 260 000 Oberoende (1995) W 02:1
2001 40 000 MTG (2001)
W 03:2 Västbergslagen 104,0 1995 320 000 MTG (1995) W 02:2
2001 40 000 NTM (2001-2003) Dala FM (2002-2003)
X 01:1 Gävleborg/Gävle 104,9 1993 800 000 Stampen /GD (1993-2008) Radio RIX (1993-1996) Gävleborg 01
RIX (1996-2008)
SBS/Bauer (2008-2018) Megapol (2009-2014)
Vinyl (2014-2018)
X 01:2 Gävleborg/Gävle 106,7 1993 900 000 Oberoende (1993-1996) City FM (1993-1996) Nät 3
Bonnier (1996-2003) Megapol (1996-2008)
SBS/Bauer (2003-2018)
Rockklassiker (2009-2012)
NRJ (2013-2018)
X 02:1 Gävleborg/H-vall 105,1 1994 325 000 Stampen /GD (1994-2008) Radio RIX (1995-1996) Nät 1
RIX (1996-2008)
SBS/Bauer (2008-2018) Megapol (2009-2018)
X 02:2 Gävleborg/H-vall 107,0 1994 800 000 NRJ Group (1994-2018) NRJ (1995-2004) Nät 2
Lugna (2004-2008)
RIX (2009-2012)
NRJ (2013-2014)
Rockklassiker (2014-2018)
Y 01:1 Sundsvall 105,5 1993 700 000 Stampen /GD (1993-2008) Radio RIX (1993-1996) Nät 1
RIX (1996-2008)
SBS/Bauer (2008-2018) Megapol (2009-2018)
Y 01:2 Sundsvall 106,6 1993 600 000 MTG (1993-1996) Z/P6 (1994-1996) Västernorrland 01
Mittmedia (1997-2018) Guld (1997-2013)
Rockklassiker (2013-2018)
Y 01:3 Sundsvall 107,4 1995 400 000 Oberoende (1995) Nät 3
2001 40 000 Oberoende (2001-2003) Decibel (2002-2003)
2005 40 000 SBS/Bauer (2005-2018) Megapol (2006-2009)
Rockklassiker (2009-2012)
NRJ (2013-2018)
Y 04:1 Sundsvall 101,9 2010 585 000* MTG (2010-2018) RIX (2011-2018) Nät 2
Y 02:1 Ö-vik 104,8 1994 220 000 Stampen /GD (1994-2008) Radio RIX (1995-1996) Nät 1
RIX (1996-2008)
SBS/Bauer (2008-2018) Megapol (2009-2018)
Y 02:2 Ö-vik 107,1 1994 700 000 NRJ Group (1994-2018) NRJ (1995-2004) Nät 3
Lugna (2004-2008)
RIX (2009-2012)
NRJ (2013-2018)
Y 03:1 Ö-vik 91,3 2010 240 000* SBS/Bauer (2010-2018) Rockklassiker (2011-2018) Västernorrland 01
X 01:1 Östersund 104,0 1994 1 750 000 MTG (1994-2013) P6/RIX  (1995-2013) Nät 3
2015 660 000* SBS/Bauer (2015-2018) NRJ (2015-2018)
X 01:2 Östersund 107,2 1994 2 050 000 Oberoende (1994) Nät 2
1995 2 200 000 Oberoende (1995)
2001 40 000 SBS/Bauer (2001-2003) Radio City (2002-2003)
2005 40 000 Oberoende (2005-2011) One FM (2005-2011)
MTG (2011-2018) Bandit (2011-2013)
RIX (2013-2018)
X 02:1 Östersund 104,5 2010 730 000* SBS/Bauer (2010-2018) Megapol (2011-2018) Nät 1
AC 01:1 Umeå 104,2 1993 435 000 Stampen /VK (1993-2008) Radio RIX (1993-1996) Nät 1
RIX (1996-2008)
SBS/Bauer (2008-2018) Megapol (2009-2018)
AC 01:2 Umeå 106,2 1993 475 000 VK Radio (1993-2018) NRJ (1994-2003) Nät 2
Lugna (2003-2009)
RIX (2009-2018)
AC 01:3 Umeå 107,0 2001 40 000 Alice (2001-2003) Megapol (2002-2008) Nät 3
SBS/Bauer (2003-2018)
Rockklassiker (2009-2012)
NRJ (2013-2018)
AC 02:1 Skellefteå 106,7 1993 180 000 Oberoende Nät 3
1994 650 000 NRJ Group (1994-2018) NRJ (1995-2004)
Lugna (2004-2010)
Bandit (2010-2012)
NRJ (2013-2018)
AC 02:2 Skellefteå 92,4 1993 140 000 SRF (1993-1994) Radio RIX (1994-1995) Nät 2
Bonnier (1994-1995)
MTG (1995-2018) P6/RIX (1995-2018)
AC 02:3 Skellefteå 105,4 1995 400 000 Oberoende (1995) Nät 1
2001 40 000 Alice (2001-2003) Megapol (2002-2018)
SBS/Bauer (2003-2018)
AC 03:1 Skellefteå 90,9 2010 240 000* SBS/Bauer (2010-2018) Rockklassiker (2011-2018) Västerbotten 01
BD 01:1 Luleå 105,6 1993 50 000 SRF (1993-1994) Radio RIX (1994-1995) Nät 2
Bonnier (1994-1995)
MTG (1995-2018) P6/RIX (1995-2018)
BD 01:2 Luleå 106,3 1993 80 000 Oberoende (1993-1995) Radio Fyrkanten (1993-1995) Nät 1
NRJ Group (1993-2018) NRJ (1995-2004)
Lugna (2004-2010)
Bandit (2010-2012)
Megapol (2013-2018)
BD 02:1 Gällivare 105,2 1993 Nät 1
2001 40 000 Alice (2001-2003) Megapol (2002-2018)
SBS/Bauer (2003-2018)
BD 03:1 Arjeplog 105,1/
Kiruna 105,8
1995 23 100 Oberoende (1995-1999) Radio Lappland (1997-1999) Nät 3
2001 40 000 Alice (2001-2003)
2011 240 000* SBS/Bauer (2011-2018) Rockklassiker (2011-2013)
NRJ (2013-2018)
BD 04:1 Luleå 106,9 2001 40 000 Alice (2001-2002) Nät 3
2010 940 000* SBS/Bauer (2010-2018) Megapol (2010-2013)
NRJ (2013-2018)