FM: Public Service

Sverige har fyra nationella FM-nät reserverade för Public Service. Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB har fått riksdagens tillstånd att leverera innehåll till de fyra näten. Det fjärde nationella nätet är även uppdelat i 24 lokala delar som sänder egna program på dagtid. Utöver de fyra näten förfogar Sveriges Radio även över en extra frekvens i Stockholm respektive Malmö.

Sveriges Radio levererar även programinnehåll till DAB och webbradio.

NätOmrådeTillståndsperiodInnehåll
FM1Nationellt2020-01-01–2025-12-31P1
FM2Nationellt2020-01-01–2025-12-31P2
FM3Nationellt2020-01-01–2025-12-31P3
FM4Nationellt2020-01-01–2025-12-31P4
FM Extra StockholmStockholm2020-01-01–2025-12-31P6
FM Extra MalmöMalmö2020-01-01–2025-12-31P3 Din Gata

Läs mer: Sveriges Radio

Huvudsändare FM1-4 (60 kW)

FM1FM2FM3FM4