Dkr 2023:6

TillståndsområdeSändare (DAB 3)

Tillståndsområde: Nationellt
Tillståndsperiod: 2023-09-01–2026-07-31
Ägargrupp: Mad Men Media
Format: Radio Yalla
DAB-nätverk: DAB 3