SR Dig 6

Tillståndsområde: Göteborg, Luleå, Malmö och Stockholmsområdet
Tillståndsperiod: 2020-01-01–2025-12-31
Ägargrupp: Sveriges Radio
Format: P3 Din Gata
DAB-nätverk: DAB 1/2

Historik

KoncessionÅrÄgargruppFormatNät
SR sändningstillstånd (6)2002-2006Sveriges RadioP6 (2002-2003)DAB 1.
SR International (2003-2004).
SR Sverige (2004-2005).
SR Atlas (2006-2010).
2007-2009.
2010-2013.
SR Världen (2011).
P2 Världen (2012-2019).
2014-2019.
2020-2025P3 Din Gata (2020-).

Logotyper