Stampen

Stampen är familjen Hjörnes ägarbolag för GöteborgsPosten och det bolag som drev på skapandet av formatet RIX genom bolaget Svensk Radioutveckling (SRU), tillsammans med ett antal liberala landsortstidningar runt om i Sverige.

Koncessioner

Historik

Vid lokalradioauktionerna 1993 köpte Stampen koncessionerna Göteborg 105,9 och Göteborg 107,8. Dessutom köpte man en minoritetspost i Borås 107,1.

Genom en uppgörelse med MTG 1995 bytte Stampen sin koncession Göteborg 107,8 mot MTG:s koncession Malmö 106,7, så att formatet RIX (SRU) skulle få fortsatt distribution i Malmö.

1996 fusionerades formaten RIX (SRU) och P6 (MTG Radio) till RIX (MTG Radio) och då sålde MTG koncessionen Sundsvall 106,6 till SRU. SRU slöt ett programleveransavtal med Sundsvalls Tidning, som levererade formatet Radio Guld. SRU fortsatte att leverera RIX från MTG Radio till sina anslutna stationer, men man slutade producera egna format. Som en följd av detta sålde Stampen sina koncessioner Göteborg 105,9 och Malmö 106,7 till MTG 1997.

2007 köpte Stampen Hallandsposten, med dess koncessioner Halmstad 104,2 och Varberg 106,5, VLT med dess koncession Västerås 106,1 samt Nerikes Allehanda med dess koncession Örebro 106,3. Samtliga koncessioner har sedan tidigare varit knutna till Stampen genom programdistributionsavtal med SRU.

2009 sålde Stampen SRU till SBS mot en 20 % ägarandel i SBS Radio. Innan försäljningen fullbordades överlät SRU sin koncession Sundsvall 106,6 till en privatperson knuten till Sundsvalls Tidning. I och med försäljningen av SRU bytte man programleverantör från MTG Radio till SBS Radio för samtliga koncessioner med leveransavtal med SRU. År 2012 köpte SBS Media Holding AB de resterande 20 % andelarna i SBS Radio av Stampen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *