Sveriges Radio

Sveriges Radio (SR) är ett företag i allmänhetens tjänst – ett public service-företag.

SR har regeringens uppdrag att producera format för fyra rikstäckande FM-nätverk. Dessutom produceras 25 lokala format i det fjärde nätverket, samt ytterligare två lokala format i Stockholm och Malmö vardera.

Ägare

Sedan 1997 ägs Sveriges Radio AB av Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB.

Tillstånd

FM nationellFM extraDAB
FM 1
FM 2
FM 3
FM 4
FM Extra Malmö
FM Extra Stockholm
DAB 1 (Luleå, Stockholmsområdet, Göteborg, Malmö)

Format

VarumärkeLogotypInnehållFMDigitalWebb
P1Aktuellt och nyheterFM1DAB1SR Play
P2Klassisk musik, språkFM2DAB1SR Play
P3Hits, unga vuxnaFM3DAB1SR Play
P3 Din GataUrbanFM MalmöDAB1SR Play
P4Pop, sport, lokaltFM4DAB1SR Play
P4 PlusKlassiska hitsSR Play
P6Olika språkFM StockholmSR Play
SR SápmiSamiskaSR Play
SR FinskaFinskaDAB1SR Play
Radioapans knattekanalBarnradio (non stop)DAB1SR Play

Historik

1925 AB Radiotjänst startar sina sändningar den 1 januari och sänder med AM på lång- och mellanvåg i en kanal, några timmar varje kväll. Ägare är tidningarna, nyhetsbyrån TT och radioindustrin. Från början fanns sändare enbart i Stockholm, Göteborg, Malmö och Boden, som dessutom endast sände med låg effekt (0,5 kW).

1927 Den första så kallade storstationen på 30 kW tas i bruk i Motala. 1928 startar ytterligare tre 10 kW-sändare i Göteborg, Hörby och Sundsvall och 1930 startar en sändare på 55 kW i Spånga utanför Stockholm.

1939 Kompletteras nätet med en ny sändare på 150 kW i Motala, samt en 100 kW-sändare i Falun och en 30 kW-sändare i Luleå.

1947 Riksdagen beslutar om utbyggnad av trådradio för att möjliggöra parallellt programinnehåll i flera kanaler i framtiden. FM-sändningar förkastas, eftersom en övergång till denna sändningsform skulle innebära att lyssnarna tvingas köpa nya radiomottagare.

1955 På grund av den tekniska utvecklingen med billiga FM-mottagare som blir allt vanligare hos hushållen, samt inför utsikten att ändå behöva bygga ett rikstäckande sändningsnät för television, reviderar riksdagen sitt beslut från 1947 och beslutar istället att bygga ut ett rikstäckande FM-nät i storstadsområdena och endast bygga ut trådradionätet på de orter som inte nås av FM-sändningar. De första FM-sändarna startar redan samma år och den 26 november börjar Radiotjänst sända parallellt programinnehåll (P2) på ett andra FM-nät.

1957 Radiotjänst byter namn till Sveriges Radio.

1959 Riksdagen beslutar att anlägga FM-sändare på samtliga platser där tv-sändare anläggs, vilket innebär att även områden som redan täcks genom trådradio får FM-sändare. Fortsatt utbyggnad av trådradio begränsas till orter där trådradio redan finns. 1962 beslutar riksdagen att begränsa fortsatt utbyggnad av trådradio endast till orter utan fullgod FM-mottagning.

Regionala sändningar i P2 inleds för Norrbotten.

1960 De regionala sändningarna i P2 utökas till Väst (Bohuslän, Dalsland, Västergötland och Halland), Syd (Skåne och Blekinge) och Nedre Norrland (XYZ).

1961 För att erbjuda alternativ till de piratsändande stationerna Radio Nord (utanför Stockholm) och Radio Mercur/Radio Syd (utanför Malmö) startar Sveriges Radio den 5 maj Melodiradion (som sänds på eftermiddagarna före reguljära program på P2) och Nattradion (som sänds nattetid efter reguljära program på P1).

De regionala sändningarna i P2 utökas till Värmland, Mellan (Örebro län, Västmanland och nordvästra Sörmland) och Öst (Östergötland, norra Kalmar län och södra Sörmland)

1962 På sommaren utsträcks Melodiradions sändningar även till kvällstid, när P1 och P2 sänder reguljärt. Dessa sändningar förläggs därför till ett tredje FM-nät (P3) som vid inledningen omfattar Stockholm, Göteborg, Hörby, Sundsvall och Luleå.

De regionala sändningarna i P2 utökas till Gotland.

1963 De regionala sändningarna i P2 utökas till Stockholm och Västerbotten.

1964 P3 startar reguljära sändningar den 1 juli, efter två års sändningar på försök.

De regionala sändningarna i P2 utökas till Småland.

1965 De regionala sändningarna i P2 utökas till Gävle-Dala.

1966 Kanalerna profileras den 12 december: P1 blir kanal för talade program och information, medan P2 blir kanalen för skolprogram och seriös musik och P3 blir dygnet-runt-sändande melodiradiokanal med lätt musik och nyheter, samt regionala program.

1967 Testsändningar i stereo inleds på P2 på Nackasändaren.

1973 Lokalradio införs på försök i tre områden under fyra månader; Jönköping, Halland och Malmfälten (Kiruna)

1977 Sveriges Lokalradio AB börjar den 14 februari med lokala radiosändningar i P3 från 24 lokalradiostationer runt om i landet.

1979 Sveriges Radio omorganiseras. Sveriges Radio upphör som programproducerande bolag och delas upp i ett moderbolag (Sveriges Radio) och fyra programproducerande dotterbolag, Sveriges Riksradio, Sveriges Lokalradio, Sveriges Utbildningsradio och Sveriges Television.

1980 Radio Stockholm får tillgång till en egen frekvens i Stockholm, FM Stockholm Extra 93,8 MHz, även kallad P5.

1985 Radio Göteborg, Radio Malmöhus och Radio Örebro börjar provsända på en egen kanal, FM4.

1987-1989 Lokalradion får en egen kanal, FM4, i hela landet. På tider där lokalradion inte sänder får de nationella programmen sända istället.

1991 Radio Malmöhus får tillgång till FM Extra 100,6 i Malmö och börjar direktsända från Malmös kommunfullmäktiges sammanträden på frekvensen (och även från Skånes regionfullmäktige från år 1999)

1993 Moderbolaget upplöses och Riksradion och Lokalradion slås ihop. Det nya bolaget, Sveriges Radio, har fyra nationella och 26 lokala kanaler. På FM4 börjar P4 Riks sända på tider där lokalradion inte sänder.

1993 I samband med nyordningen på nationell nivå sker även ändringar i Stockholm på Nacka-sändaren för Sveriges Radio: P2 får en egen upplaga med endast klassiskt innehåll på FM2. Invandrar- och minoritetsspråksprogrammen flyttar till en egen frekvens, FM Extra 89,6 MHz, medan Utbildningsradions program flyttar till P4 som tar över FM Extra 93,8 MHz. P5 Radio Stockholm inrättas vid sidan av P4 Radio Stockholm i Stockholms län på FM4:s frekvens 103,3 MHz. P5 Radio Stockholm har en lite ungdomligare profil än P4 Radio Stockholm. P2 med endast klassiskt innehåll börjar också sända på FM Extra 100,6 i Malmö.

1994 Ny ägarform inrättas. Samtliga aktier ägs nu av en självständig stiftelse, Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, vars styrelse utses av regeringen.

1995 Sveriges Radio inleder testsändningar på den digitala radioplattformen DAB. Inom några år når testsändningarna 85 % av Sveriges befolkning. Dock är ytterst få innehavare av DAB-mottagare.

1996 Radio Sweden och minoritets- och invandrarspråkredaktionerna på Sveriges Radio bildar grunden till det nya formatet ”Stockholm International, Sveriges Radio P6”, som sänds på FM Extra 89,6 MHz  i Stockholm. 

1997 Den finskspråkiga redaktionen får en egen DAB-kanal under namnet P7 Sisuradio, efter regeringsbeslut.

2002 Regeringen ger Sveriges Radio ordinarie sändningstillstånd på DAB, men riksdagen reducerar Sveriges Radios budget för DAB-sändningar, varpå Sveriges Radio stänger ned stora delar av DAB-nätet. Efter nedstängningen återstår sändare i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Luleå, varvid man når omkring 35 % av Sveriges befolkning. Sveriges Radio sänder sedan dess 7-8 olika format på sitt DAB-tillstånd.

2002 Sveriges Radio startar försökskanalerna ”SR C”, ”SR X” och ”SR Klassiskt” på DAB, samtidigt som ”P3 Star” startar som strömmande kanal.

2003 Sveriges radio utökar de digitala försökskanalerna med ”SR Sverige” och de strömmande kanalerna med non-stop formaten ”P3 Street”, ”P3 Svea” och ”P3 Rockster”.

2004 Den digitala försökskanalen ”SR Minnen” startar på DAB.

2006 SR Din Gata startar i Malmö och ersätter därmed P2 Musik på frekvensen 100,6 MHz. Samtidigt startar Sveriges Radio den strömmande kanalen ”Sameradion SR Sápmi”, samt ”SR Atlas” och ”SR Världen”, som ersätter försökskanalen ”SR Sverige”. ”SR X” läggs ned.

2007 P4 Radio Stockholm tar över P5 Radio Stockholms frekvens i Stockholm, samtidigt som P5 Radio Stockholm läggs ned. Istället startar SR Metropol på P4 Radio Stockholms gamla frekvens, FM Extra 93,8 MHz. Den strömmande kanalen ”SR Bubbel” startar.

2008 SR Bubbel byter namn till Radioapans knattekanal.

2011 P3 Rockster, P3 Svea, P3 Street, och SR Atlas läggs ned. SR Alltid Nyheter startar som strömmande radio och DAB på försök. SR Världen byter namn till P2 Världen.

2012 SR C och SR Alltid Nyheter läggs ned.

2013 SR Minnen läggs ned

2015 SR Metropol ersätts av P5 STHLM. SR Din Gata byter namn till P3 Din Gata.

2015 Regeringen beslutar att inte ersätta FM med DAB till år 2022

2016 P2 Musik (som endast sänder över Stockholm på FM-bandet, men också digitalt) byter namn till ”P2”, medan P2 som sänder över FM-bandet över resten av landet byter namn till ”P2 Språk och musik”. P4 Plus startar som strömmande kanal.

2018 P5 STHLM läggs ned. P4 Stockholm börjar sända på FM Extra 93,8 MHz istället.

2019 P4 Stockholm startar ett morgonprogram för Södertälje (P4 Södertälje) på FM4 i Södertälje samt FM Extra 93,8 MHz i Stockholm.

2019 P2 Världen, P2 Klassiskt och P3 Star läggs ned.

2020 P7 Sisuradio byter namn till SR Finska.

Logotyper

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *