SR Dig 2

Tillståndsområde: Göteborg, Luleå, Malmö och Stockholmsområdet
Tillståndsperiod: 2020-01-01–2025-12-31
Ägargrupp: Sveriges Radio
Format: P2
DAB-nätverk: DAB 1/2

Historik

KoncessionÅrÄgargruppFormatNät
SR sändningstillstånd (2)2002-2006Sveriges RadioP2 Musik (2002-2003)DAB 1.
SR Klassiskt (2003-2011).
2007-2009.
2010-2013.
P2 Klassiskt (2012-2019).
2014-2019.
2020-2025P2 (2020-).

Logotyper