AB 3 (Stockholms län, 101,9)

Tillståndsområde: Stockholms län
Vinnande bud: 14 211 113 kr
Ägargrupp: NTM
Format: Bandit

AB 3 byggde i huvudsak på det gamla tillståndet AB 01:9 frekvenser när det lystes ut 2017. MTG/Viaplay vann tillståndet med ett bud på 11,2 miljoner kronor. Efter budgivningen bytte MTG/Viaplay sitt tillstånd med NTM:s tillstånd AB 5. Innan sändningsstart den 1 augusti 2018 bytte MTG/Viaplay sin huvudsakliga frekvens i Stockholm 107,1 MHz mot FM7 frekvens i Stockholm 101,9 MHz. Därmed byggde AB 3:s frekvenser i huvudsak på det gamla tillståndet AB 01:1 frekvenser. NTM började sända Viaplays format Bandit på tillståndet vid starten den 1 augusti 2018.

Frekvens

  • Stockholm 101,9

Historik

KoncessionÅrAvgiftÄgargruppFormat
AB 01:1 Stockholm 101,91993-20133 000 000 kr/årMTG/Viaplay
(1993-2013)
Z/P6/RIX (1993-2002)
Svenska favoriter (2002-2008)
Star FM (2008-2011)
Radio 1 (2011-2013)
2015-20183 300 000 krSBS/Bauer
(2015-2018)
Voice (2015-2016)
Svensk pop (2016-2018)
AB 3 Stockholms län2018-202614 211 113 krNTM (2018-)Bandit (2018-)

MTG/Viaplay vann auktionen för den första koncessionen i Stockholm, AB01:1, med en årlig avgift på 3 miljoner kr, vilket också blev det dyraste tillståndet i Stockholm. Skälet till det höga priset ansågs dels vara det faktum att tillståndet hade en högre effekt än övriga nio tillstånd, dels att det låg mitt emellan frekvenserna för de redan väletablerade formaten P3 och Radio Stockholm.

MTG/Viaplay gjorde koncessionen till huvudstation för sitt premiumformat Z Radio, som senare bytte namn till Radio P6 och så småningom blev RIX FM. Efter en tid visade det sig att tillståndets placering i FM-bandet kanske ändå inte var så gynnsamt som man trodde från början. De som ville lyssna på Sveriges Radio kanske inte hade så stor vilja att lyssna på kommersiell radio, medan de som ville lyssna på kommersiell radio missade koncessionen eftersom den var en bit i från övriga kommersiella frekvenser. När MTG/Viaplay år 2002 köpte AB01:5 105,5 av RTL Group valde man därför att flytta formatet RIX FM till det nya tillståndet.

På AB01:1 ersattes RIX FM temporärt av automatformatet Metro FM tills det hösten ersattes av det nya formatet Svenska favoriter.

År 2008 bytte MTG/Viaplay format till det nya formatet Star FM och år 2011 bytte man åter till ett nytt talkradio format Radio 1.

I december 2013 lade MTG/Viaplay ned formatet Radio 1 och återlämnade koncessionen till MPRT i protest mot höga koncessionsavgifter och utebliven digitalisering av radion.

MPRT återutlyste koncessionen under 2014 och vid den slutna budgivningen vann SBS/Bauer tillståndet till priset 1 100 000 kr för perioden 2015-2018, dvs till en niondel av vad tillståndet kostat tidigare i årlig avgift.

SBS/Bauer flyttade sitt format Voice från AB01:6 105,9 till det nyförvärvade tillståndet 2015, men la ned formatet helt redan efter ett år och ersatte det med det nya formatet Svensk pop år 2016.

Efter tillståndsperiodens slut 2018 inkorporerades AB01:1 i det nya tillståndet AB5. Det tillståndet vanns av NTM i en sluten budgivning till priset av 11,2 miljoner kronor för en åttaårsperiod. När den nya koncessionen började gälla i augusti 2018 valde NTM att sända MTG/Viaplays format Bandit på tillståndet. SBS/Bauer flyttade Svensk pop till AB4, som vunnits av NRJ Group.

Logotyper