Koncessioner

Under perioden 1993-2018 delades Sverige in i ett 40-tal koncessionsområden för kommersiell radio. De allra flesta områdena hade vars två koncessioner, några områden hade en, tre eller fyra koncessioner, medan Göteborg hade fem koncessioner och Stockholm hade tio koncessioner.

Koncessionsområdena i Dalarna respektive Gävleborg slogs samman år 2009. År 2011 inrättades nya koncessionsområden i Norrtälje (AB 02), södra Skåne (M 04) samt Lidköping (O 03).

Mot slutet av perioden fanns det totalt 103 koncessioner fördelade i 39 koncessionsområden.

Inför omgörningen av den kommersiella radion år 2018 återkallades samtliga koncessioner och fördelades på nya koncessionsområden. Grovt sett fördelades de koncessioner som sände Megapol till FM 5, de som sände RIX FM till FM 6, och de som sände NRJ till FM 7.

Tabellen nedan visar samtliga 39 koncessionsområden mot slutet av koncessionsperioden 2018, uppdelade per län och fördelade på var deras respektive frekvenser hamnat i de nya nationella och eventuellt lokala koncessionsområdena.

LänKoncessionsområdeFM 5FM 6FM 7Lok 1Lok 2
Stockholm (AB)Stockholm (AB 01)AB 01:2AB 01:5AB 01:8AB 01:3AB 01:6
Norrtälje (AB 02)AB 02:1
Södertälje (D 01)D 01:1D 01:2
Uppsala (C)Uppsala (C 01)C 01:2C 01:1
Södermanland (D)Eskilstuna (D 02)D 02:2D 02:1
Nyköping (D 03)D 03:1D 03:2
Östergötland (E)Linköping (E 01)E 01:2E 01:1
Norrköping (E 02)E 02:2E 02:1E 02:3
Jönköping (F)Jönköping (F 01)F 01:1F 01:2
Västra Småland (F 02/03)F 02:1F 02:2F 03:1
Kronoberg (G)Växjö (G 01)G 01:2G 01:1
Kalmar (H)Kalmar (H 01)H 01:2H 01:1H 02:1
Gotland (I)Gotland (I 01)I 01:2I 02:1I 01:1
Blekinge (K)Blekinge (K 01)K 01:1
K 01:2
Skåne (M)Kristianstad (L, M 06)L 01:2M 06:1L 01:1
Malmö/Lund (M 01/02)M 01:1M 01:2M 02:1M 02:2
Helsingborg (M 03)M 03:1M 03:2
Simrishamn (M 04)M 04:1
Hässleholm (M 05)M 05:1
Halland (N)Halmstad (N 01)N 01:1N 01:2
Varberg (N 02)N 02:1
Västra Götaland (O)Göteborg (O 01)O 01:4O 01:3O 01:2O 01:5O 01:1
Norra Bohuslän (O 02)O 02:1O 02:2
Lidköping (O 03)O 03:1
Borås (P 01)P 01:1P 01:2
Trollhättan (P 02)P 02:2P 02:1
Skövde (R 01)R 01:1R 01:2
Värmland (S)Karlstad (S 01)S 01:2S 01:1
Örebro (T)Örebro (T 01)T 01:1T 01:2
Västmanland (U)Västerås (U 01)U 01:1U 01:2
Dalarna (W)Dalarna (W 01/02)W 01:1W 01:2W 02:1W 02:2
Gävleborg (X)Gävleborg (X 01/02)X 02:1X 02:2X 01:2X 01:1
Västernorrland (Y)Sundsvall (Y 01/04)Y 01:1Y 04:1Y 01:3Y 01:2
Örnsköldsvik (Y 02/03)Y 02:1Y 02:2Y 03:1
Jämtland (Z)Östersund/Åre (Z 01/02)Z 02:1Z 01:2Z 01:1
Västerbotten (AC)Umeå (AC 01)AC 01:1AC 01:2AC 01:3
Skellefteå (AC 02/03)AC 02:3AC 02:2AC 02:1AC 03:1
Norrbotten (BD)Luleå (BD 01/04)BD 01:2BD 01:1BD 04:1
Gällivare (BD 02/03)BD 02:1BD 03:1
LänKoncessionsområdeLOK 3LOK 4LOK 5LOK 6LOK 7
Stockholm (AB)Stockholm (AB 01)AB 01:1AB 01:4AB 01:9AB 01:10AB 01:8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *