DAB 1/2

DAB 1 är det första av fyra så kallade ”DAB-lager” eller sändarnät i Sverige. Lagret är ett så kallat singelfrekvensnät, vilket innebär att samtliga sändare sänder på samma frekvens (12B=226,648 MHz) och därför inte kan brytas ned i regionala eller lokala delar. Myndigheten för Press, Radio och TV bedömer att varje sändarnät har plats för 16 programtjänster (=format).

DAB 2 är uppdelat i 20 sändningsområden med olika frekvenser och har därför möjlighet till att sända regionalt innehåll.

Regeringen har givit Sveriges Radio tillstånd att sända nio programtjänster i Stockholmsområdet och Luleå, samt tio programtjänster i Göteborg och Malmö, på DAB 1 eller DAB 2. Tillståndsperioden gäller från 2020-10-01–2025-12-31.

Sveriges Radio har valt att sända sju programtjänster på DAB 1 i Luleå, Uppsala, Göteborg och Malmö, samt på DAB 2 i Stockholm. Skälet till uppdelningen av sändarnät är att en programtjänst (P4) även sänder regionalt material och eftersom Uppsala och Stockholm gränsar till varandra måste en av tjänsterna sända på en separat frekvens. Därför sänds Sveriges Radios utbud i Stockholm på DAB 2.

Programtjänster

  • P1
  • P2
  • P3
  • P4
  • P3 Din Gata
  • SR Finska
  • Radioapans Knattekanal
Frekvens DAB 1Frekvenser och sändningsområden DAB 2Sändare DAB 1/2