Dkr 2014:3

TillståndsområdeSändare (DAB 3)

Tillståndsområde: Nationellt
Tillståndsperiod: 2014-10-02–2026-07-31
Ägargrupp: NRJ Group
Format: NRJ
DAB-nätverk: DAB 3

KoncessionÅrÄgargruppFormatNät
Dkr 2014:3 (Nationellt)2014-2026NRJ Group (2014-)-DAB 3
NRJ (2020-)