Uppgörelsen SRU-Bonnier-MTG 1995

Under lokalradioauktionerna hösten 1993 och våren 1994 använde flera medieaktör sig av olika bulvaner för att köpa in tillstånd. Svensk Radioutveckling AB (SRU), med borgerliga dagstidningar som huvudägare, hade bestämt sig för att köpa upp ett antal frekvenser för att kunna bilda nätverket Radio RIX. Dagstidningarna skulle stå för lokala nyheter medan huvudstationen i Göteborg skulle stå för en majoritet av sändningarna.

Vissa morgontidningar hoppade dock av i sista stund, så som Sydsvenska Dagbladet/iDAG i Malmö och Eskilstuna-Kuriren, vilket ledde till att SRU fick hitta en annan aktör som var villig att köpa upp tillstånd i dessa städer. Den aktören blev Synskadades Riksförbund (SRF), som tillsammans med SRU bildade bolaget Radio National AB. Radio National köpte frekvenser i Malmö, Eskilstuna, Luleå och Skellefteå och dessa började snart återutsända Radio RIX, dock utan de lokala nyheter/inslag som övriga RIX-stationer hade. När SRU i november 1994 sålde sin andel till SRF, sålde SRF snabbt vidare hela Radio National till det konkurrerande Bonnier-företaget RPF Megapol.

Detta ledde till att frekvensen 107,3 i Eskilstuna genast bytte format från RIX till Megapol medan det Bonnierägda Annonsbolaget Radio (ABR) tog över den nationella annonsförsäljningen på samliga fyra stationer. Detta fick SRU att hävda avtalsbrott och stämma Bonnier/Megapol.

Länge var positionerna låsta, men år 1995 nåddes en överenskommelse som förutom SRU och Bonnier även inbegrep Kinnevik (idag: MTG Radio). Överenskommelsen innebar att Megapol fick behålla frekvensen i Eskilstuna; frekvensenserna i Luleå och Skellefteå såldes till MTG, medan man bytte frekvensen i Malmö mot en i Göteborg i stället. Megapol sände nämligen redan över Lund och hade därför inget behov av ytterligare en frekvens i Malmö. I Göteborg hade SRU förvärvat två frekvenser: en sände man Radio RIX på, den andra lät man sända Kinnevik-formatet Classic Radio på. Det var SRU/MTG:s frekvens man bytte till, och i gengäld var det MTG – inte SRU – som den 20 november 1995 började sända Radio P6 på frekvensen i Malmö.

Resultatet av överenskommelsen blev att av fem frekvenser fick Megapol/Bonnier två, Kinnevik tre och SRU noll. Hur kommer det sig att SRU, som tidigare hotat med stämning, gick med på en uppgörelse som innebar att de förlorade såväl de fyra omtvistade frekvenserna som en femte i Göteborg? Svaret är att SRU redan hade gett upp sina planer i den kommersiella radion för att inordna sig under MTG:s Radio P6. Det var detta faktum som gjorde att en överenskommelse alls kunde komma till stånd.

Kort efter denna överenskommelse var sammanslagningen SRU-Kinnevik ett faktum. SRU gav upp sitt Göteborgsbaserade format och förberedde sig för att istället återutsända Radio P6-formatet. Men, som av ett ödets ironi, fick Sveriges Radio av en domstol ensamrätten att använda beteckningen ”P6” på en radiostation, vilket innebar att Kinneviks format plötsligt stod utan namn. Som tur var fanns det ju ett annat etablerat namn inom koncernen att ta till: Radio RIX.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *