Dkr 2023:1 (lokalt)

TillståndsområdeSändare (DAB 3)

Tillståndsområde: Helsingborg, Kristianstad, Malmö
Tillståndsperiod: 2023-09-01–2026-07-31
Ägargrupp: DB Media
Format: Guldkanalen Country
DAB-nätverk: DAB 3