Sveriges Radio

Sveriges Radio (SR) är ett företag i allmänhetens tjänst – ett public service-företag.

SR har regeringens uppdrag att producera format för fyra rikstäckande FM-nätverk. Dessutom produceras 25 lokala format i det fjärde nätverket, samt ytterligare två lokala format i Stockholm och Malmö vardera.

Ägare

Sedan 1997 ägs Sveriges Radio AB av Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB.

Format

VarumärkeLogotypInnehållFMDABWebbradio
P1Aktuellt och nyheterFM1DAB1SR Play
P2Klassisk musikFM2DAB1SR Play
P3Hits och program för unga vuxnaFM3DAB1SR Play
P3 Din GataUrbanFM MalmöDAB1SR Play
P4Pop, sport och lokala nyheterFM4DAB1SR Play
P4 PlusKlassiska hitsSR Play
P6Program på olika språkFM StockholmSR Play
SR SápmiProgram på samiskaSR Play
SR FinskaProgram på finskaDAB1SR Play
Obemannat format
Radioapans KnattekanalMusik för barnDAB1SR Play

Historik

1925 AB Radiotjänst startar sina sändningar den 1 januari och sänder med AM på lång- och mellanvåg i en kanal, några timmar varje kväll. Ägare är tidningarna, nyhetsbyrån TT och radioindustrin. Från början fanns sändare enbart i Stockholm, Göteborg, Malmö och Boden, som dessutom endast sände med låg effekt (0,5 kW).

1927 Den första så kallade storstationen på 30 kW tas i bruk i Motala. 1928 startar ytterligare tre 10 kW-sändare i Göteborg, Hörby och Sundsvall och 1930 startar en sändare på 55 kW i Spånga utanför Stockholm.

1939 Kompletteras nätet med en ny sändare på 150 kW i Motala, samt en 100 kW-sändare i Falun och en 30 kW-sändare i Luleå.

1947 Riksdagen beslutar om utbyggnad av trådradio för att möjliggöra parallellt programinnehåll i flera kanaler i framtiden. FM-sändningar förkastas, eftersom en övergång till denna sändningsform skulle innebära att lyssnarna tvingas köpa nya radiomottagare.

1955 På grund av den tekniska utvecklingen med billiga FM-mottagare som blir allt vanligare hos hushållen, samt inför utsikten att ändå behöva bygga ett rikstäckande sändningsnät för television, reviderar riksdagen sitt beslut från 1947 och beslutar istället att bygga ut ett rikstäckande FM-nät i storstadsområdena och endast bygga ut trådradionätet på de orter som inte nås av FM-sändningar. De första FM-sändarna startar redan samma år och den 26 november börjar Radiotjänst sända parallellt programinnehåll (P2) på ett andra FM-nät.

1957 Radiotjänst byter namn till Sveriges Radio.

1959 Riksdagen beslutar att anlägga FM-sändare på samtliga platser där tv-sändare anläggs, vilket innebär att även områden som redan täcks genom trådradio får FM-sändare. Fortsatt utbyggnad av trådradio begränsas till orter där trådradio redan finns. 1962 beslutar riksdagen att begränsa fortsatt utbyggnad av trådradio endast till orter utan fullgod FM-mottagning.

1961 För att erbjuda alternativ till de piratsändande stationerna Radio Nord (utanför Stockholm) och Radio Mercur/Radio Syd (utanför Malmö) startar Sveriges Radio den 5 maj Melodiradion (som sänds på eftermiddagarna före reguljära program på P2) och Nattradion (som sänds nattetid efter reguljära program på P1).

1962 På sommaren utsträcks Melodiradions sändningar även till kvällstid, när P1 och P2 sänder reguljärt. Dessa sändningar förläggs därför till ett tredje FM-nät (P3) som vid inledningen omfattar Stockholm, Göteborg, Hörby, Sundsvall och Luleå.

1964 P3 startar reguljära sändningar den 1 juli, efter två års sändningar på försök.

1966 Kanalerna profileras den 12 december: P1 blir kanal för talade program och information, medan P2 blir kanalen för skolprogram, regionala program och seriös musik och P3 blir dygnet-runt-sändande melodiradiokanal med lätt musik och nyheter.

1973 Lokalradio införs på försök i tre områden

1977 Sveriges Lokalradio AB börjar den 14 februari med lokala radiosändningar i P3 från 24 lokalradiostationer runt om i landet.

1979 Sveriges Radio omorganiseras. Sveriges Radio upphör som programproducerande bolag och delas upp i ett moderbolag (Sveriges Radio) och fyra programproducerande dotterbolag, Sveriges Riksradio, Sveriges Lokalradio, Sveriges Utbildningsradio och Sveriges Television.

1987 Lokalradion får en egen kanal, P4.

1993 Moderbolaget upplöses och Riksradion och Lokalradion slås ihop. Det nya bolaget, Sveriges Radio, har fyra nationella och 26 lokala kanaler.

1993 P5 Radio Stockholm inrättas vid sidan av P4 Radio Stockholm i Stockholms län. P5 Radio Stockholm har en lite ungdomligare profil än P4 Radio Stockholm.

1994 Ny ägarform inrättas. Samtliga aktier ägs nu av en självständig stiftelse, Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, vars styrelse utses av regeringen.

2006 SR Din Gata startar i Malmö

2007 P4 Radio Stockholm tar över P5 Radio Stockholms frekvens i Stockholm, samtidigt som P5 Radio Stockholm läggs ned. Istället startar SR Metropol på P4 Radio Stockholms gamla frekvens.

2015 SR Metropol ersätts av P5 STHLM. SR Din Gata byter namn till P3 Din Gata.

2018 P5 STHLM läggs ned. P4 Radio Stockholm börjar sända på frekvensen istället.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.