Malmö 106,7

Format: RIX FM
Ägargrupp: MTG
Koncession: Auktion
Tidigare format: Radio RIX (1994-1995)
Tidigare ägare: SRF (1993-1994), Bonnier (1994-1995), Stampen (1995-1997)

1993 Frekvensen köps av Synskadades riksförbunds radiobolag Radio National

1994 SRF säljer sitt radiobolag Radio National till Bonnier. Dett leder till att Bonnier tar över annonsförsäljningen från SRU på frekvensen, men man fortsätter sända Radio RIX (SRU)

1995 Genom ett avtal mellan Bonnier, SRU och MTG omfördelas ett antal frekvenser mellan bolagen runt om i Sverige. I Malmö får avtalet som konsekvens att Stampen/SRU får frekvensen och börjar sända Radio P6 (MTG)

1997 Stampen säljer frekvensen till MTG

1999 Radio RIX byter namn till RIX FM (MTG)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.