Svensk pop

Varumärke: Svensk pop
Innehåll: Pop på svenska
Producent: Bauer Media

Koncessioner

Historik

Bauer startade Svensk pop på den nyförvärvade koncessionen Stockholm 101,9 hösten 2016. Det var andra gången ett renodlat svenskt format sänts på koncessionen; åren 2002-2008 sändes MTG/NENT:s Svenska favoriter på samma frekvens. Efter omläggningen av den kommersiella radion 2018 hamnade Svensk pop på 105,1 MHz i Stockholm.

Tidigare koncessioner