Fria Media

Fria Media är en stiftelse som grundades av Herenco AB, familjen Hamrins ägarbolag till bl a Jönköpings-Posten. Fria Media bildade ett dotterbolag, Fria Medias Moder AB, som köpte några radiokoncessioner vid auktionerna 1993-95, men även finansierade flera andra koncessioner. Fria Media sålde hela sin radioverksamhet till SBS/Bauer år 2006.

Koncessioner

Format

Historik

Vid auktionerna 1993-94 köpte Fria Media koncessionerna Jönköping 105,1 och Borås 105,5 samt andelar i koncessionerna Nyköping 105,7, Linköping 104,3, Kalmar 105,5, Växjö 105,8, Blekinge 104,7, Helsingborg 106,0, Karlstad 105,4 samt Gävle 106,7. Vid auktionen 1995 köpte Fria Media även koncessionen Västra Småland 104,6.

I princip samtliga koncessioner inom Fria Media-sfären producerade från början helt lokala format, skilda från varandra.

När Svenska Dagbladet sålde delar av sin radioverksamhet 1996 fick Fria Media kontroll över koncessionerna Nyköping 105,7, Linköping 104,3, Kalmar 105,4, Blekinge 104,7 samt Gävle 106,7. Denna kontroll använde man för att konsolidera sin radioverksamhet till formatet Radio Match, samtidigt som man sålde Gävle 106,7 till Bonnier. Övriga koncessioner gick gradvis över till Radio Match under 1996-1998. Tillsammans med Östgöta Correspondenten förvärvade man 1997 Radio&Co, varvid även koncessionen Norrköping 106,5 började sända formatet Radio Match. År 1999 sålde Fria Media sin andel i Radio&Co samt koncessionerna Nyköping 105,7 och Linköping 104,3 till Östgöta Correspondenten.

Som första radioaktör valde Fria Media att år 2002 återlämna sin koncession Borås 105,5 till Radio- och TV-verket för att söka om den enligt det nya systemet med skönhetstävling. Fria Media vann skönhetstävlingen och slapp därmed betala den tidigare höga koncessionsavgiften, mot att man sände lokalt dygnet runt.

År 2005 valde Östgöta-Correspondenten att avsluta sitt samarbete med Fria Media och ersatte Radio Match med MTG/Viaplays format RIX FM på sina koncessioner. Året efter valde Fria Media att sälja sina helägda koncessioner till SBS/Bauer, som omformaterade stationerna till Mix Megapol. I det läget valde de lokala delägarna till Växjö 105,8, Helsingborg 106,0 och Karlstad 105,4 att också sälja sina andelar i koncessionerna till SBS/Bauer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *