FM 3

Tillståndsområde: Nationellt
Tillståndsperiod: 2020-01-01–2025-12-31
Ägargrupp: Sveriges Radio
Format: P3

FM 3 startar sina första sändare sommaren 1962 med formatet Melodiradion och invigs formellt den 1 juli 1964 med det nya formatet P3.

Frekvenser (endast huvudsändare)