FM 4

Tillståndsområde: Nationellt
Tillståndsperiod: 2020-01-01–2025-12-31
Ägargrupp: Sveriges Radio
Format: P4

År 1985 startade FM 4 sina första sändare i Göteborg, Malmö och Örebro, och nätet byggdes successivt ut fram till år 1989. Från början fick Sveriges Radios lokala format sända på FM 4. När de lokala formaten inte sände sändes program från P1, P2 eller P3, beroende på tidpunkt på dygnet. År 1993 började det nya formatet P4, vari de lokala formaten ingår, sända på FM 4.

Frekvenser (endast huvudsändare)