MPRT utlyser fler DAB-tillstånd

Av | 19 maj 2023

Myndigheten för Press, Radio och TV (MPRT) har utlyst tillstånd att sända digitalradio (DAB+). Den kommersiella radion förfogar över två ”DAB-lager” (nätverk), där varje lager kan innehålla 14 nationella ”programtjänster” (kanaler), samt en lokal programtjänst i 34 olika områden.

För närvarande utnyttjas 9 nationella programtjänster i DAB 3 samt 12 nationella programtjänster i DAB 4. MPRT utlyser därför fem nationella programtjänster i DAB 3 samt två nationella programtjänster i DAB 4.

Vidare utnyttjas lokala programtjänster i fem av 34 områden i DAB 3, samt i fyra av 34 områden i DAB 4. MPRT utlyser därför lokala programtjänster i 29 områden i DAB 3, samt i 30 områden i DAB 4.

MPRT tar emot ansökningar t o m den 9 juni och tillståndsperioden sträcker sig från 1 september 2023 t o m 31 juli 2026.

Om det finns fler sökanden än lediga tillstånd genomför MPRT ett så kallat urvalsförfarande. Vid urvalet ska myndigheten beakta att sändningsutrymmet ska kunna användas för olika programtjänster som tilltalar en publik med olika intressen och smak samt att programtjänsterna tillhandahålls av flera av varandra oberoende programföretag. Hänsyn får då också tas till vilka programtjänster och programföretag som redan finns i marknätet. En sammanvägd bedömning görs av alla dessa faktorer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *