Regeringen föreslår nya regler för kommersiell radio

Av | 18 december 2009

Med lagrådsremissen ”En ny radio- och tv-lag” stakar regeringen ut framtiden för de kommersiella radiostationerna. Kortfattat innebär förslaget att

  • en ny åttaårig ”övergångsperiod” för kommersiell analog radio inleds 1 juli 2010
  • innehållskraven tas bort, dvs inga krav på lokala sändningar
  • möjligheterna för sponsring av program förbättras
  • samtliga befintliga innehavare av radiokoncessioner enligt Lokalradiolagen (dvs de koncessioner som fördelats genom auktion) automatiskt får behålla sina koncessioner under övergångsperioden
  • koncessionsavgifterna ändras inte just nu, men kanske 2011
  • urvalsprincipen i framtiden kommer att vara ett slutet anbudsförfarande, där avgiften anges som ett engångsbelopp för hela tillståndsperioden, samt
  • samtliga tillstånd utlyses på nytt mot slutet av varje tillståndsperiod.
Förslagen stämmer i stort sett överens med utredningens förslag, med det stora undantaget att koncessionsavgifterna behålls. Intressant nog menar regeringen att tillståndsinnehavarna som fick koncessionerna genom auktion i princip har evig rätt till sina koncessioner, eftersom frånvaron av en automatisk förlängning av tillstånd skulle betyda ett återkallande av tillståndet, vilket bara kan ske vid synnerliga skäl. De förbättrade villkoren ska i det skenet ses som en kompensation för att tillståndsinnehavarna förlorar sina tillstånd den 1 juli 2018.
Urvalsmetoden med slutet anbudsförfarande har fått kritik av en del remissinstanser för att utesluta de intressenter som inte är så kapitalstarka, men med tanke på vilka problem såväl de öppna auktionerna som skönhetstävlingarna gett är detta nog den bästa kompromissen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *