MPRT: Radiosamarbeten olagliga

Av | 30 november 2021

Myndigheten för press, radio och TV (MPRT) bedömer att Bauer Medias och Viaplays kontroll över analoga kommersiella radiotillstånd som formellt ägs av andra aktörer är större än vad radio och tv-lagen medger. Det uppger MPRT i en ny tillsyn. Det gäller såväl Bauer Medias förhållande till de radiotillstånd som ägs av SMT, NRJ Group och Nya Radio City som Viaplays förhållande till de radiotillstånd som ägs av DB Media och NTM. Bauer Medias och Viaplays avtal med aktörerna bedöms begränsa parternas möjligheter att agera som självständiga aktörer och MPRT bedömer att dessa förfoganden kan antas inverka menligt på konkurrensen i de berörda sändningsområdena.

Myndigheten noterar att radio- och tv-lagen medger att MPRT har rätt att återkalla dessa tillstånd, men menar samtidigt att en sådan åtgärd för närvarande inte står i rimlig proportion till nyttan och man väljer därför att inte vidta ytterligare åtgärder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *