Fler ägargrupper men färre format i det nya radiolandskapet

Av | 22 december 2017

Som väntat vann Bauer Media och MTG majoriteten av de 35 regionala radiotillstånden i 21 områden. MTG vann 17 tillstånd och Bauer Media vann åtta. Dessutom vann NRJ Group ett tillstånd i Stockholm. Av övriga befintliga ägargrupper vann NTM tre tillstånd medan Mittmedia misslyckades att vinna ett enda och VK-press avstod från att söka. Däremot vann Mad Men Media radiotillstånd i de tre storstadsområdena, medan Svenska Medietjänster vann två tillstånd och DB Media ett. Totalt sett har antalet ägargrupper av kommersiella radiotillstånd gått från sex till sju.

Samtliga sju ägargrupper vann vars ett radiotillstånd i Stockholm. Samtliga har också uppgett vars ett format att sända, även om det kan komma att ändras. Om intentionen att varje ägargrupp endast sänder vars ett format kvarstår, kommer antalet format som sänds i den kommersiella analoga radio i Sverige att minska från elva till tio, inklusive de tre format som fått nationella tillstånd.

Totalt fick staten in omkring 394 miljoner kronor för de 35 tillstånden, motsvarande 49 miljoner kronor per år. Till detta kommer 936 miljoner kronor som staten fått för de tre nationella tillstånden, motsvarande 117 miljoner kronor per år. År 2017 fick staten in 101 miljoner kronor för de tillstånd som utlystes under 1990-talet, utöver de avgifter som förskottsbetalats för tillstånd som fördelats genom sluten budgivning efter 2010.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *