Bauer, NRJ och MTG vann de nationella radiotillstånden

Av | 31 oktober 2017

Precis som förutspått vann de tre kommersiella radiojättarna i Sverige, Bauer, NRJ och MTG, de tre utlysta nationella radiotillstånden. Det enda oväntade var att NRJ vann nät nummer 2 och att MTG vann nät nummer 3. Det innebär att när de nya tillstånden börjar gälla den 1 augusti 2018 så kommer NRJ och RIX FM behöva byta frekvenser med varandra på många orter. Bauer bjöd 408 miljoner kr för nät 1, NRJ bjöd 307 miljoner kr för nät 2 och MTG bjöd 201 miljoner kr för nät 3. Det innebär att Bauer betalar mer än dubbelt så mycket som MTG för sitt tillstånd. Å andra sidan slipper Bauer byta så många frekvenser för Mix Megapol jämfört med RIX FM vid övergången den 1 augusti.

NRJ meddelar också att man avser att driva ett eget redaktionellt innehåll i sitt nät, till skillnad från idag där Bauer levererar det redaktionella innehållet i NRJ:s sändningar. Däremot kommer Bauer även fortsättningsvis hantera reklam och teknisk distribution åt NRJ.

Att buden skulle skilja sig åt var väntat, även om skillnaden mellan de segrande buden var oväntat stor. Det är troligt att Bauer lade på lite extra för att vinna just nät 1, eftersom det nätet bäst motsvarar Mix Megapols frekvenser. Sedan slog kriteriet om ägarbegränsningar till, vilket innebär att även om Bauer bjöd en större summa för både nät 2 och nät 3 än NRJ och MTG, så slog buden inte igenom eftersom Bauer redan hade vunnit nät 1.

I december kommer MPRT offentliggöra vinnarna för de återstående 35 regionala och lokala tillstånden. Skälet till att den lokala tillståndsgivningen separerats från den nationella uppges vara att man vill veta vilka som vunnit de nationella tillstånden innan de lokala tillstånden fördelas. Detta kommer emellertid inte hindra dagens tre vinnare från att även lägga bud på lokala tillstånd. Med undantag för några av tillstånden i Stockholms län är det troligaste utfallet att samtliga regionala tillstånd tillfaller antingen ett, två eller samtliga av de tre vinnarna av de nationella tillstånden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *