Ett nytt försök med lokal kommersiell radio?

Av | 1 juli 2017

När den kommersiella radion infördes i Sverige 1993 var tanken att landet skulle täckas av lokala radiostationer à la USA. Verkligheten visade sig dock krocka med ambitionerna och idag, när 103 lokala sändningstillstånd finns, är det bara fyra format som är helt lokala: Bandit, Power Hit Radio och Svensk Pop i Stockholm, samt East FM i Norrköping. Samtliga övriga 99 tillstånd sänder ut nationella program från Stockholm.

Den nya kommersiella radiolagen är ett sätt att erkänna verkligheten: Sverige med sina 10 miljoner invånare är för litet för 103 lokala stationer. Därför har majoriteten av de frekvenser som utnyttjas av dagens 103 tillstånd omvandlats till delar av tre nya nationella tillstånd.

Men de ambitionerna om att möjliggöra lokal radio har ändå inte släppts helt. I varje län kommer det därför att vara möjligt att ansöka om att starta länstäckande radiostationer och i några län släpps ytterligare ett par frekvenser fria för lokal radio. Frågan är om lagstiftningen verkligen kommer att möjliggöra nya lokala stationer, eller om det blir som den så kallade lokala kommersiella radion idag med ”lokala” stationer som styrs från Stockholm.

Den nya lagen lyder bland annat ”En fysisk eller juridisk person får inte förfoga över mer än ett tillstånd att sända analog kommersiell radio inom ett sändningsområde, om det finns skäl att anta att det kan inverka menligt på konkurrensen.” Motsvarande paragraf har dagens radioägare (Bauer, MTG och NRJ) rundat genom att bilda en massa dotterbolag som förfogar över tillstånden. I övrigt finns det inga paragrafer som kräver lokalt eller unikt innehåll i de nya länstäckande stationerna.

Även fördelningsförfarandet, där den som ger högst bud för sändningsavgiften måste betala avgiften för hela den åtta-åriga tillståndsperioden i förväg, gynnar större kapitalstarka aktörer framför lokala.

Därför är det troligast att även de nya regionala och lokala tillstånden utanför Stockholm kommer att innehålla stationer som Rockklassiker, Vinyl och Lugna Favoriter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *