Ny frekvensplan för den kommersiella radion

Av | 1 juli 2017

Post- och telestyrelsen (PTS) har i dagarna publicerat en ny frekvensplan för den kommersiella radion, som kommer att börja gälla från och med den 1 augusti 2018. Precis som tidigare aviserats av Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) så innehåller frekvensplanen tre nationella nät med drygt 80 procents befolkningstäckning, samt ytterligare ett nät i vardera län med mellan 12 och 94 procents befolkningstäckning i respektive och ytterligare några lokala frekvenser i sex av Sveriges 21 län. Stockholm kommer, utöver de tre nationella nät och det regionala nätet, även ha sex lokala frekvenser.

PTS har utgått från den nuvarande frekvensplanen för den kommersiella lokalradion, men har adderat ytterligare c:a 170 frekvenser för att täcka större områden. Fördelningen mellan dagens tre nationella de facto-nätverk (Mix Megapol, RIX FM och NRJ) är i stort sett slumpmässig, beroende på ursprungliga tillståndsinköp, uppköp och samarbeten. PTS har emellertid utgått från denna slumpmässiga fördelning när man har skapat de tre nya nationella nätverken. Nät 1 motsvarar i stort Mix Megapols frekvenser idag, Nät 2 motsvarar RIX FM och Nät 3 motsvarar NRJ, med adderade frekvenser för Nät 2 och 3 för att komma upp i samma befolkningstäckning som Nät 1 har. Detta kommer naturligtvis förenkla övergången mellan de två systemen den 1 augusti 2018.

Precis som i det nuvarande systemet kommer radiotillstånden säljas till högstbjudande i en sluten anbudstävling. Anbudsgivarna måste, precis som nu, betala budet för hela den åtta-åriga tillståndsperioden i förväg. Detta innebär att endast kapitalstarka radioföretag kommer ha möjlighet att köpa tillstånden.

Se en grov översikt över den nya frekvensplanen här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *