Kommentar: Ägarskap vs. innehåll

Av | 29 december 2011

2011-12-29 NRJ Groups beslut att byta programleverantör från MTG Radio till SBS Radio sätter fingret på svensk kommersiell radios stora svaga punkt i konkurrenshänseende. När staten delade ut radiokoncessioner utgick man ifrån att de som ägde tillstånden också skulle leverera innehållet i dem. Så är det i de flesta andra europeiska länder med kommersiell radio.

Ur konkurrenssynvinkel har därför den kommersiella radion i Sverige tämligen klara regler: tidningar får inte äga tillstånd, en och samma ägare får inte äga samtliga tillstånd inom ett koncessionsområde. Problemet med dessa regler är att de bara följs till lagens bokstav, inte till dess intention. Ett stort antal tidningar kontrollerar radiokoncessioner, men genom olika bulvaner. I Norrköping kontrollerar NT Media samtliga koncessioner, antingen genom dotterbolag, bulvan eller att man genom ett avtal (med tillhörande finansiering) binder en ”oberoende” ägare till att sända det innehåll NT Media bestämmer.

Men när antingen Myndigheten för radio och TV eller Konkurrensverket kontrollerar ägarkoncentrationen bland de kommersiella tillstånden kommer man fram till att det finns många olika ägare – detta eftersom man inte ser till vilka avtal som finns mellan programleverantörer och koncessionsägare.

NRJ:s beslut att byta programleverantör kommer att leda till att SBS Radios utbud kommer att få ett förkrossande marknadsövertag över MTG Radio visar paradoxalt nog att det finns flera oberoende ägare inom den kommersiella radion. Uppenbarligen kan ju NRJ Group byta leverantör.

Men så länge som man inte tar hänsyn till vem som står för innehållet i varje radiokoncession, i stället för vem som råkar stå på ägarbeviset, kommer fler och fler koncessionsområden att domineras av en enda innehållsleverantör – SBS Radio eller MTG Radio. Inför lanseringen av digitalradio bör riksdagen alltså se till att lagen också tar hänsyn till innehållsleverantörerna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *