AB 5 (Stockholms län)

Tillståndsområde: Stockholms län
Vinnande bud: 11 201 111 kr
Ägargrupp: NTM
Format: Bandit

AB 5 byggde i huvudsak på det gamla tillståndet AB 01:9 frekvenser när det lystes ut 2017. NTM vann tillståndet med ett bud på 11,2 miljoner kronor. Innan sändningsstart den 1 augusti 2018 bytte NTM bort sin huvudsakliga frekvens i Stockholm 107,1 MHz mot Nationellt 3 frekvens i Stockholm 101,9 MHz. Därmed byggde AB 5:s frekvenser i huvudsak på det gamla tillståndet AB 01:1 frekvenser. NTM började sända NENT:s format Bandit på tillståndet vid starten den 1 augusti 2018.

Frekvens

  • Stockholm 101,9

Historik AB 01:1

Vinnande bud 1993: 3 000 000 kr/år
Vinnande bud 2015: 3 300 000 kr t o m år 2018
Ägargrupper: MTG/NENT (1993-2013), Bauer Media (2015-2018)
Format: Z/P6/RIX (1993-2002), Metro FM (2002), Svenska favoriter (2002-2008), Star FM (2008-2011), Radio 1 (2011-2013) Voice (2015-2016), Svensk pop (2016-2018)