AB 2 (Stockholms län)

Tillståndsområde: Stockholms län
Vinnande bud: 25 400 100 kr
Ägargrupp: SMT
Format: Vinyl FM

AB2 byggde i huvudsak på det gamla tillståndet AB 01:7 frekvenser (106,3 MHz i Stockholm) när det lystes ut 2017. SMT vann tillståndet med ett bud på 25,4 miljoner kronor. Innan tillståndet trädde i kraft byttes frekvensen till 105,9 MHz i Stockholm, dvs det gamla tillståndet AB 01:6 frekvenser. Efter ett samarbetsavtal med Bauer Media, började SMT att sända Vinyl FM på tillståndet från och med den 1 augusti 2018.

Frekvenser

  • Stockholm 105,9

Historik AB 01:6

Vinnande bud 1993: 1 800 000 kr/år
Vinnande bud 2016: 6 201 777 kr t o m år 2018
Ägargrupper:  Bauer Media (1993-2015), MTG (2016-2018)
Format: Radio City (1993-2004), The Voice (2004-2015), Power (2016-2018)