-Nationellt 1

Tillståndsområde: Nationellt
Vinnande bud: 408 333 338 kr
Ägargrupp: Bauer Media Group
Format: Mix Megapol

Det första nationella nätet baserades på frekvenser som i huvudsak sände formatet Mix Megapol när det lystes ut 2017. Bauer Media Group vann tillståndet med ett bud på 408,3 miljoner kronor och valde att fortsätta sända Mix Megapol på det.

Frekvenser

Se Frekvenstabell för frekvenserna i de större orterna.