Jag heter Thomas Nilsson och detta är min portal till mina digitala jag.


Jag är gift och är pappa till två pojkar. Bor i Lund och arbetar som opolitisk tjänsteman på Region Skåne, där jag främst arbetar med frågor som rör regional utveckling.


Fritiden tillbringar jag gärna på Österlen, men ibland även genom släktforskning och radionörderi. Och så är jag väldigt intresserad av policyutveckling, både på jobbet och på fritiden!