Stockholm 105,9

Format: Power
Ägargrupp: MTG
Koncession: Bud
Tidigare format: Radio City (1993-2004), The Voice (2004-2015)
Tidigare ägare: JKL (1993-1994), Bauer Media Group (1994-2015)

Historik

1993: Koncessionen köps av JKL, med Svenska Dagbladet som delfinansiär, som börjar sända det egetproducerade Radio City

1994: JKL säljer formatet Radio City samt sin andel av koncessionen till SBS

1997: SvD säljer resterande andel av koncessionen till SBS

2004: SBS byter format till The Voice

2015: Bauer Media Group återlämnar koncessionen till Myndigheten för Radio och TV. Formatet The Voice flyttas till Stockholm 101,9.

2016: MTG vinner koncessionen och börjar sända Power