Sveriges Radio

Sveriges Radio (SR) är ett företag i allmänhetens tjänst – ett public service-företag.

SR har regeringens uppdrag att producera format för fyra rikstäckande FM-stationer. Dessutom produceras 21 lokala format i den fjärde stationen, samt ytterligare tre lokala format i Stockholm och Malmö.

Ägare

Sedan 1997 ägs Sveriges Radio AB av Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB.

FM-format

Nationella format

  • P1
  • P2
  • P3
  • P4

Lokala format

  • P3 Din Gata (Malmö)
  • P6 89,6 (Stockholm)

Historik

1925 AB Radiotjänst startar sina sändningar den 1 januari och sänder i en kanal, några timmar varje kväll. Ägare är tidningarna, nyhetsbyrån TT och radioindustrin.

1955 Radions P2 startar.

1957 Radiotjänst byter namn till Sveriges Radio.

1964 P3 startar reguljära sändningar den 1 juli, efter två års sändningar på försök.

1966 Kanalerna profileras: P1 blir kanal för talade program och information, medan P2 blir kanalen för skolprogram, regionala program och seriös musik och P3 blir melodiradiokanal med lätt musik och nyheter.

1977 Sveriges Lokalradio AB börjar med lokala radiosändningar i P3 från 24 lokalradiostationer runt om i landet.

1979 Sveriges Radio omorganiseras. Sveriges Radio upphör som programproducerande bolag och delas upp i ett moderbolag (Sveriges Radio) och fyra programproducerande dotterbolag, Sveriges Riksradio, Sveriges Lokalradio, Sveriges Utbildningsradio och Sveriges Television.

1987 Lokalradion får en egen kanal, P4.

1993 Moderbolaget upplöses och Riksradion och Lokalradion slås ihop. Det nya bolaget, Sveriges Radio, har fyra nationella och 26 lokala kanaler.

1993 P5 Radio Stockholm inrättas vid sidan av P4 Radio Stockholm i Stockholms län. P5 Radio Stockholm har en lite ungdomligare profil än P4 Radio Stockholm.

1994 Ny ägarform inrättas. Samtliga aktier ägs nu av en självständig stiftelse, Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, vars styrelse utses av regeringen.

2006 SR Din Gata startar i Malmö

2007 P4 Radio Stockholm tar över P5 Radio Stockholms frekvens i Stockholm, samtidigt som P5 Radio Stockholm läggs ned. Istället startar SR Metropol på P4 Radio Stockholms gamla frekvens.

2015 SR Metropol ersätts av P5 STHLM. SR Din Gata byter namn till P3 Din Gata.

2018 P5 STHLM läggs ned. P4 Radio Stockholm börjar sända på frekvensen istället.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *