CV

Just nu

Jag arbetar som kommunikationsstrateg på Region Skånes koncernkontor i Malmö. Det innebär för närvarande följande uppgifter

Regional utveckling

Regional utveckling är det som skiljer ett landsting från en region. Avdelningen för regional utveckling har 120 medarbetare, och nästan samtliga arbetar med att på ett eller annat sätt uppnå beteendeförändringar. För detta behövs oftast kommunikationsstöd.

Jag och min kollega Jessica Schale är avdelningens kommunikationsstöd. Detta innebär att vi beslutar om på vilket sätt alla kommunikationsinsatser ska ske och vilket stöd de enskilda insatserna kan få. Oftast tar vi hjälp av en kommunikationsbyrå. Vår roll är att se till att alla kommunikationsinsatser från regional utveckling stöttar varandra, samtidigt som vi är tydliga med att vi är en del av Region Skåne, där våra insatser stöttar både den övriga verksamheten och varumärket i stort.

Samarbeten och projekt

En del av Region Skånes arbete med regional utveckling sker i projektform eller i olika samarbetsorganisationer. Några av dessa får också ett löpande och tidsbestämt kommunikationsstöd från mig.

ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society (CBSS) (2015-2018)

CBSS är ett samverkansprojekt mellan inte mindre än 27 olika myndigheter och organisationer i Sverige, Danmark och Norge. Syftet med projektet är att länderna ska kunna dra största möjliga nytta av det faktum att materialforskningsanläggningarna ESS och MAX IV är förlagda i Lund. Projektet omfattar 178 miljoner kronor, varav knappt hälften finansieras av EU:s interreg-program. Region Skåne är projektägare och jag är kommunikationsansvarig för projektet på 20 %.

Regionsamverkan Sydsverige (2017-)

Öresundshuset i Almedalen (2013-)

Kriskommunikation

Regional Medicinsk Katastrofledning (RMKL)

Pressjour

Tidigare

Mellan 2006 och 2012 har jag jobbat som kommunikatör med inriktning mot medborgardialog och demokratiutveckling på Region Skånes regionkansli i Kristianstad, samt varit webbstrateg på Region Skånes regionala utvecklingsledning i Kristianstad.

Dessförinnan har jag varit projektledare på Öresund Network AB i Malmö och Köpenhamn (2007), kommunikationsansvarig och tf generalsekreterare på European Students’ Union (ESU) i Bryssel (2002-2006) samt webbredaktör på Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) i Stockholm (2000-2002).

Under 1999 var jag heltidsarvoderad Bostadsombudsman på Stiftelsen AF Bostäder i Lund.

Utbildning

Jag har en fil kand i statsvetenskap och nationalekonomi från Lunds universitet. Där har jag även studerat öst- och centraleuropakunskap, handelsrätt, systemvetenskap samt sociologi.

Under studietiden var jag vice ordförande i Utrikespolitiska föreningen (UPF), styrelseledamot i Lunds samhällsvetarkår och Lunds Universitets Studentkårer (LUS) samt styrelseordförande för Stiftelsen Lunds Studentkårs Kreditkassa. Jag var därutöver studeranderepresentant i Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen.

Comments are closed.